Historie

Het is voorjaar 1905.

Het idee voor het oprichten van de vereniging onstond in het voorjaar van 1905 bij de heren W. Lutgens, J. Nievelstein en H. Römkens in "An d'r Sjlöäter " ( Groenstraat - West ) bij de herberg van de familie Martin Plum, in de volksmond "bie 't Ploeme Tieëntje " genoemd. Er werd een oproep gedaan aan de mannelijke inwoners van de Groenstraat. En met succes, want er bleek voldoende animo.  Een naam was spoedig gevonden "St.Rochus" zou de beschermheilige zijn en er werd gepleit voor de toevoeging Vriendenkring.

De naam werd uiteindelijk "Zangvereniging Vriendenkring St.Rochus".

In het lokaal van de heer M. Plum werd, onder leiding van dirigent de heer Jos Collon uit Rimburg, met een dertiental leden begonnen. In augustus 1905 bracht men reeds een serenade aan burgemeester Dortans, ere-voorzitter. Op Oudejaarsavond vond het eerste concert plaats voor een overvolle zaal.

 

Voorlopige voorzitter werd J. Nievelstein en als voorzitters traden achtereenvolgens op F. Luchtman, P. Wetzels, W. Borjans en L. Lutgens.

Twee jaar na de oprichting vond de vaandelwijding plaats. Door verschillende omstandigheden werd er nog wel eens van dirigent gewisseld. Achtereenvolgens traden na de heer Collon als dirigent op : M. Janssen, M. Speth, Jac Scholtes en       Hans Hibbeler.

 

Intussen waren de vorderingen van dien aard dat men zich op wedstrijden ging meten met zusterverenigingen. De muzikale leiding was in handen gekomen van de heer Rob Geyer, bekend Duits koorleider, die de vereniging met reuzenschreden vooruit bracht, maar die bij beter worden der tijden zijn functie neerlegde. Hij werd opgevolgd door dirigent de heer A.M.J. Smeele die in 1926 het koor naar een tweede plaats bracht bij de grote zangwedstrijd in Rotterdam, uitgeschreven door Van Nelle's Mannenkoor en waaraan 12 verenigingen deelnamen.

Verdere successen uit het verleden zijn :

  • 1937 Groot concours te Luik met 2e prijs.  1e prijs behaald door Prancratius  (Heerlen).

  • 1947 Concours te Scheveningen in het Kurhaus. Een 1e prijs met lof der jury. Uitgevoerd werd Adagio van Beethoven. Er hadden 95 koren ingeschreven. St.Rochus ontving de ere-legpenning van H.M. Koningin Juliana.

  • 1948 Groot concert voor de radio te Hilversum. Er werd live gezongen voor de radio in de Avro studio, omdat de KRO Studio bezet was. Uitgevoerd werd het Te Deum van Cuypers, een achtstemmig werk, waarvoor men een goede bezetting nodig had. Het koor bestond toen uit een 95 - tal leden.

  • 1950 - 1951 Groot concert in Oberhausen - Dulken.

  • 1960 Concert te Spielberg.

  • 1965 Concert in Thorn in samenwerking de Kerkelijke Harmonie "St.Michael ".

  • 2005 Galaconcert in het Royal Theater te Heerlen, ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan. Aan dit Concert o.l.v. dirigent Ger Franken werkten o.a. mede het Mandoline Ensemble The Strings, Guido Dieteren viool, en Wendy Kokkelkoren sopraan. Er waren meer dan 700 bezoekers. Hoofdsponsor was de Rabobank.

Verdere dirigenten van het koor waren de Heren H. Thissen, M. Celis, L. Kengen          B. Kockelkoren, J.Zaad, B.Pijpers, P. Gerits, B. Bloemer, H. van Dijk, G. Franken en momenteel :  Steven van Kempen.

Voor een gedetailleerde geschiedenis is deze pagina te beknopt. Daarvoor kunt  U het door  Huub Vlecken met zorg samengestelde boek  "100 jaar Zangvereniging Vriendenkring St.Rochus" raadplegen. Dit boek waarin ook een groot deel van de historie van de Groenstraat is beschreven is nog steeds te koop bij de penningmeester 045-5313851.